ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

45/113 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077 310 799 ,08-3691-9393