คณะผู้บริหาร

นายรณชัย เรืองรักษ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี